ساعت کاری واحدهای صف و ستاد بانک‌ها به استناد تصویب‌نامه هیات وزیران و با عنایت به هماهنگی‌های به عمل آمده، از روز چهارشنبه 16 خرداد تا اطلاع ثانوی از ساعت ۶ تا ۱۳ خواهد بود. براساس تصویب‌نامه هیأت وزیران، بانک‌ها ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای تداوم خدمت‌رسانی و حفظ رضایتمندی مشتریان، پایان ساعت کار خدمت حضوری تمامی کارکنان را حداکثر تا ساعت ۱۳ قرار داده و مابقی ساعات کار موظفی را از طریق دورکاری با تمهیدات لازم جبران کنند.