معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: دیوان عالی ایران اخیرا در لوکزامبورگ رای خوبی دریافت کرد و بانک مرکزی این کشور مصونیت دولت ایران را پذیرفت و رای به رفع توقیف دارایی‌های ایران داده است اما انتقال این پول به ایران سازوکارهای خود را می‌طلبد با این حال ایران از نظر قضایی توانست به نفع خود رای بگیرد. به گزارش ایلنا، محمد دهقان همچنین اظهار کرد: ایران مشکلاتی هم با کشور بحرین دارد و بخشی از وجوه ایران در این کشور مسدود شده که این امر هم برآمده از غفلت دولتمردان ایرانی در گذشته بوده است، البته در مورد این کشور هم رای به نفع ایران صادر شده و دولت بحرین به پرداخت ۲۴۳ میلیون دلار به ایران محکوم شده است. او تصریح کرد که اگر مشکل ایران و بحرین حل نشود، دولت از مجلس مجوز گرفته که موضوع را از طریق داوری، پیگیری حقوقی کند.