بررسی آمار و اطلاعات راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد از ۱۰۱۰ لکوموتیو موجود در کشور ۵۲۷ دستگاه معادل حدود ۵۲ درصد فعال است و  به‌عبارت دیگر حدود 48 درصد از لکوموتیوهای موجود در شبکه ریلی کشور، زمین‌گیر شده است. به گزارش تسنیم، بیشترین تعداد لکوموتیوهای موجود در کشور مربوط به لکوموتیو GT-26CW با 254 دستگاه است. از این تعداد 155 معادل حدود 61 درصد تا پایان سال 1402 فعال بوده است. تعداد لکوموتیوهای مدل البرز CND 10 چهار دستگاه بوده که از این تعداد یک دستگاه در پایان سال قبل آماده به‌کار بوده است.