نائب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: دولت حتی از ماه‌های پایانی سال پیش تا کنون که دو ماه از سال ۱۴۰۳ می‌گذرد تسهیلاتی که به طور معمول به صنایع اختصاص می‌داد را قطع کرده و این اتفاق خود به رکود تورمی انجامیده است. به گزارش ایلنا، باقر شریف‌زاده از نگرانی صنعتگران برای قطعی برق واحدهای تولیدی با آغاز فصل گرم سال گفت و توضیح داد: زیرساخت‌های تامین انرژی برای صنایع همچنان ضعیف هستند و در چنین شرایطی واحد‌های تولیدی که بیش از یک مگاوات برق مصرف می‌کنند موظف شده‌اند که ۱۰ درصد از انرژی مورد نیاز در طول سال را خود تامین کنند. او افزود: این راهکار در حالی به تولیدکنندگان ارائه شده که آنها تخصص و سرمایه لازم برای تولید برق را ندارند و الزام به تولید انرژی مشکلی جدید به مشکلات پیش روی آنها می‌افزاید در نتیجه نمی‌توان پیش‌بینی کرد که قطعی برق صنایع در ماه‌های گرم سال جاری نسبت به سال‌های گذشته اوضاع بهتری 

داشته باشد.