عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در جلسه این کمیسیون گزارش تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی نهایی و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود. به گزارش تسنیم، کاظم موسوی تصریح کرد که رؤسای هیئت‌های مرتبط با این تحقیق و تفحص‌ها گزارشات نهایی را به اعضا ارائه کردند و مقرر شد این گزارشات ظرف چند روز آینده برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود. او همچنین تاکید کرد که لازم است بانک مرکزی نظارت جامع‌تر و بیشتری بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد تا بانک‌های خصوصی به تکالیف قانونی خود عمل کنند.