به گزارش ایلنا، صدیف بدری، نماینده اردبیل در مجلس درباره اینکه رئیس دولت اخیرا در اظهاراتی به گونه‌ای شرایط را عنوان کرد که گویی در کشور هیچ گونه مشکل اقتصادی وجود ندارد و مردم از مشکلات معیشتی رنج نمی‌برند، گفت: من فکر می‌کنم آقای رئیس‌جمهور به گزارش‌هایی که وزرا و مسئولین اجرایی تحت امر خودش می‌دهند اعتماد می‌کند. او اظهار کرد: توصیه‌ام به مسئولین این است به خاطر رضای خدا هم شده ماهی یک بار یا سه ماه یک بار از بازار خرید کنند ببینند چه اتفاقی دارد می‌افتد، آنها خریدشان را خودشان انجام نمی‌دهند و خریدهایشان سفارشی می‌آید. به خاطر همین از این حرف‌ها 

زیاد می‌زنند.