علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در شبکه ایکس نوشت: «در سفر به دبی و در کمال شگفتی متوجه شدم مالک کوروش کمپانی آزادانه در امارات با اموال به یغما برده شده ملت در حال خوشگذرانی است! قابل توجه مقامات محترم امنیتی و قضایی.»