رئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع مدیران استانی سازمان از تخصیص کامل منابع حاصل از انتشار ۲۵۴ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به تکمیل پروژه‌های عمرانی خبر داد. به گزارش مهر، داوود منظور در همایش رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و سازمان‌های تابعه، اظهار کرد: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام از اولویت‌های دولت بوده و لازم است استان‌ها ضمن نظارت دقیق بر اجرای طرح‌های استانی و ملی، در تقویت انضباط مالی کوشش بیشتری داشته باشند. در بودجه سال جاری انتشار ۲۵۴ همت اوراق مالی پیش‌بینی شده است که منابع حاصل از انتشار این اوراق عیناً صرف تکمیل طرح‌های تملک دارایی ثابت خواهد شد.