رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران به دولت پیشنهاد داد تا در قبال دریافت ارز صادرکنندگان به نرخ نیمایی، مواد اولیه و تجهیزات آن را بدون صف انتظار با همان نرخ ارز تامین کند. به گزارش اقتصادآنلاین، بهرام شکوری افزود: پیشنهاد ما این بود که ما ارز را به دولت به نرخی که تایید می‌کند تحویل دهیم و بدون ماندن در صف انتظار، ارز را با همان نرخ برای واردات ماشین آلات، تجهیزات تولید و مواد اولیه بدون در صف انتظار ماندن دریافت کنیم؛ موضوعی که اگرچه بسترهای قانونی آن فراهم است، اما عملا اجرایی نمی‌شود؛ چراکه صادرکننده می‌توانست بر مبنای قانون، ارز خود را برای واردات خود استفاده کند.