رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از شکسته شدن رکورد وصول مطالبات این صندوق در سال ۱۴۰۲ خبر داد. به گزارش تسنیم، مهدی غضنفری افزود: طی سال 1402، بیش از 2 میلیارد و دویست میلیون دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی وصول شد. در سال گذشته و با پیگیری رئیس جمهور ، علاوه بر تامین مالی چندین طرح، درمورد وصول مطالبات نیز پیگیری‌‌های جدی‌تری صورت گرفت و در سال 1402، بیش از یک میلیارد دلار تامین مالی توسط صندوق توسعه ملی انجام شد. او با تاکید بر اینکه بررسی بیش از دو میلیارد دلار پروژه در سال قبل به پایان رسید، گفت: پروژه‌های مذکور در نیمه نخست سال جاری تامین مالی و سرمایه‌گذاری خواهند شد؛ ضمن آنکه سال 1403 سال تأمین مالی طرح‌های جدید خواهد بود. همچنین در راستای اهداف دولت محترم سیزدهم، مبلغ بیش از 660 میلیون دلار بابت تکمیل پروژه‌‌های نیمه تمام پرداخت شده است.