رئیس سازمان برنامه و بودجه بدون اشاره به مشکلات ناترازی در داخل کشور، در دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت: ایران با وجود تحریم‌های ظالمانه، آمادگی تامین انرژی پایدار مورد نیاز کشورهای منطقه از جمله کشورهای ترکیه، پاکستان و هند و همچنین گاز مورد نیاز کشورهای اروپایی را دارد. به گزارش ایرنا، داوود منظور در دومین روز حضور خود در بانکوک برای شرکت در هشتادمین جلسه سالیانه اسکاپ، افزود: از جمله تجربیات موفق کشورمان، تجارب حاصل شده در مهار و مدیریت منابع آب و شیرین‌سازی آب است که با توجه به تأثیر تغییرات اقلیم بر بروز خشکسالی‌های پیاپی و کاهش منابع آب، همکاری مشترک به‌ویژه با کشورهای همسایه، اهمیت دوچندان دارد. او تاکید کرد که ما آماده همکاری در زمینه مدیریت منابع آب با سازمان ملل متحد هستیم.