بررسی بودجه ۱۴۰۳ نسبت به جداول بودجه سال قبل نشان می‌دهد، یارانه نان با رشد قابل توجهی مواجه شده است. به گزارش تسنیم، یارانه نان در لایحه سال جاری در حدود 143هزار میلیارد پیش بینی شده که نسبت به قانون سال گذشته 150 درصد رشد داشته است. گفتنی است اعتبار در نظر گرفته شده برای یارانه نان در سال 1402 حدود 56 هزار میلیارد تومان بوده است در حالیکه دولت از بودجه سال گذشته حدود 159هزار میلیارد تومان برای یارانه نان پرداخت کرده است.