نرخ انواع برنج در بازار، روند افزایش یافته و برنج هاشمی از هر کیلوگرم ۸۸ هزار تومان در هفته نخست فروردین به ۱۲۰ هزار تومان در هفته پایانی رسیده است. همچنین هر کیلوگرم برنج طارم ۱۱۰، فجر ۱۰۰ و شمشیری ۹۰ هزار تومان افزایش یافته‌اند. به گزارش مهر، همچنین نرخ هر کیلوگرم گوشت مرغ در هفته جاری بین ۸۴ تا ۸۵ هزار تومان در نوسان بوده و هنوز قیمت جدید تنظیم بازار آن اعلام نشده است. هر کیلو گوشت قرمز نیز بین ۶۲۰ تا ۹۲۰ هزار تومان متغیر و این عدد برای تنظیم بازار حدود ۳۱۰ هزار تومان اعلام شده است.