مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران‌ایر اعلام کرد: در حال حاضر هواپیماهای این شرکت در ٩٩ درصد فرودگاه‌های اروپایی تحریم سوختی هستند. به گزارش ایلنا، شمس‌الدین فرزادی‌پور درباره اخذ تاییدیه اتحادیه اروپا و ایکائو برای مدیریت سوخت در پروازهای بین المللی ایران‌ایر(هما) اظهار داشت: هواپیمایی جمهوری اسلامی هر سال تحت ممیزی «EU-ETS» از سوی اتحادیه اروپا و «CORSIA» از سوی سازمان بین المللی هوانوردی ایکائو برای تمامی پروازهای بین المللی، قرار می‌گیرد که هدف این ممیزی، نظارت بر نحوه و میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و اعمال قوانین بین المللی در راستای حفظ محیط زیست است تا از قرار گرفتن سطح انتشار گازهای گلخانه‌ای به میزان قابل قبول، اطمینان حاصل شود.