سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران گفت: در پی سیاستگذاری‌ها تعداد شرکت‌های لبنی ایران از بیش از 1000 شرکت در دهه 80 به حدود 200 شرکت افت کرده است.

محمدرضا بنی‌طبا در گفت‌وگو با ایلنا تصریح کرد: شعار سال جهش تولید است اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد ضربه زدن به تولید است در این شرایط صنعت لبنیات از دولتمردان انتظار دارد ضوابطی که خود مصوب کرده‌اند را محترم بشمارند و به آنها عمل کنند.

او اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید هرچه زودتر نرخ خرید تضمینی شیر خام را اعلام کند تا براساس این نرخ به عنوان اصلی‌ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت نهایی محصولات لبنی نرخ دیگر فرآورده‌ها نیز تعیین شود اما با اینکه ماه نخست سال 1403 رو به پایان است، هنوز هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.

این فعال صنفی تاکید کرد: متاسفانه افکار عمومی تغییر قیمت محصولات لبنی را برآمده از طمع تولیدکننده می‌دانند غافل از اینکه این سیاست‌های دولت است که به افزایش هزینه‌های تولید و در ادامه گرانی محصول تمام‌شده می‌انجامد.

بنی‌طبا ادامه داد: در سال گذشته اعلام شد که محصولات مشمول قیمتگذاری دستوری 20 درصد و دیگر محصولات 30 درصد افزایش قیمت داشته باشند و شرکت‌ها نیز این افزایش 30 درصدی را بسته به سیاست‌های بازاریابی خود یکباره یا چندباره اعمال کردند اما از محدوده تعیین‌شده تجاوز نداشتند.

او در پاسخ به اینکه باور عمومی اینست که با کاهش مصرف لبنیات در ایران به دلیل کاهش قدرت خرید مردم این محصولات به بازارهای صادراتی جذب می‌شود و به ضرر تولیدکننده نمی‌انجامد، توضیح داد: لبنیات محصولی فسادپذیر است و صادرات آن به راحتی ممکن نیست؛ همچنین امکان تبدیل آن به محصولات صنایع تبدیلی هم به راحتی و برای همه واحدهای تولیدی امکان ندارد.

سخنگوی انجمن صنایع فراورده‌های لبنی خبر داد: در حال حاضر حدود 100 هزار تن شیر خشک انبارشده داریم و این نشان می‌دهد که صادرات محصولات صنایع تبدیلی هم آسان نیست، به ویژه که بازارهای صادراتی به شدت رقابتی هستند.

بنی‌طبا در نهایت خاطرنشان کرد: کاهش سرانه مصرف لبنیات به دلیل کاهش قدرت خرید مردم مشکل امروز صنعت لبنیات است و متولی حراست از قدرت خرید مردم هم تولیدکننده نیست بلکه مجلس، دولت و وزارتخانه‌های رفاه و اقتصاد و بانک مرکزی هستند.