مدیرعامل شرکت عمران پرند از افتتاح مشروط ۴۰۰۰ واحد مسکن مهر و نهضت ملی این شهر خبر داد و گفت: پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی ۲۵درصد است. به گزارش تسنیم، آرش صیادی افزود: از این تعداد 2 هزار واحد مربوط به پروژه‌های نهضت ملی مسکن و باقیمانده مسکن مهر و حدود 2 هزار واحد مربوط به پروژه‌های مشارکتی است.