معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه از نظر مالی سازمان راهداری شبیه شعب ابی طالب شده است، گفت: هزار میلیارد تومان از سازمان راهداری برای خرید گندم برداشته شد که هنوز بازگردانده نشده و همچنین ۶٠٠ میلیارد تومان هزینه خریداری اراضی آستارا برای پایانه مرزی انجام شد و امروز ١٨٠٠ میلیارد تومان درخواست واریز بر روی میز دارم اما پولی نیست. به گزارش ایلنا، داریوش امانی افزود: خوشبختانه درآمدهای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزایش پیدا کرده بطوریکه سازمان نزدیک به ٣۴ هزار میلیارد تومان درآمد داشتیم و ٣٩ هزار میلیارد تومان ابلاغ به استان‌ها بوده که از این عدد حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده‌است. او با بیان اینکه شاخص‌های سازمان راهداری در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و شفافیت بسیار مطلوب است، گفت: در بحث تامین و نوسازی ماشین‌آلات انجام اقدامات برای خرید ١٠٠٠ دستگاه تمام شده و ثبت سفارش‌ها در حال انجام است.