یک عضو اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: صنعت دارو روز به روز در حال لاغر شدن است و ضروریست که سیاست گذاران با توجه به این دو مشکل اصلی برای صنعت داروسازی کشور و تولیدکنندگان دارو تصمیم بگیرند. به گزارش ایلنا، حسین وطن‌پور درباره میزان مصرف دارو در کشور با توجه به افزایش قیمت دارو در طول یک سال گذشته اظهار داشت:‌ واقعیت این است که در ایران دارو هنوز هم نسبت به سایر کشورها حتی کشور عراق و افغانستان بسیار ارزان است و با قاچاق دارو از کشورمان به کشورهای همسایه مواجه هستیم. او با بیان اینکه در حال حاضر صنعت داروی ایران درگیر دو مشکل اساسی تعیین قیمت و مصرف بی‌رویه است، تاکید کرد: همین تعیین قیمت‌ها باعث تحلیل رفتن صنایع دارویی کشور شده و تقریبا یک دهه است که صنایع دارویی نتواسته‌اند حتی یک دستگاه نو خریداری کنند. استهلاک دستگاه‌ها منجر به افزایش ضایعات می‌شود و همین باعث وارد آمدن خسارت به صنایع داروسازی خواهد شد.