رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران عنوان کرد: هنوز خرید شیرینی شب عید شروع نشده اما پیش‌بینی می‌شود همان طور که در طول امسال تقاضا برای شیرینی نسبت به سال گذشته کاهشی بود، حتی با وجود تقارن ماه رمضان و نوروز باز هم تقاضا برای شیرینی شب عید کاهش داشته باشد. به گزارش ایلنا، علی بهرمند تصریح کرد که شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که قدرت خرید مردم در همه چیز از جمله شیرینی کاهش پیدا کرده است. او همچنین اعلام کرد: هرچند قیمت شیرینی مشمول قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شود، اما به هر حال در هر منطقه‌ از رقمی که معمول است نباید فراتر رود و این رقم توسط بازرسان اتحادیه تشخیص داده می‌شود.