حجت‌الله عبدالملکی، به عنوان «نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» تعیین شد که تصمیمات او در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران بوده و لازم الاجراست. به گزارش مهر، محمد مخبر، مصوبه هیأت وزیران مبنی بر تعیین دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان «نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» را ابلاغ کرد.