دبیر انجمن خودرو سازان ایران با اشاره به انتخابات مجلس و مطالبات اقتصادی که از مجلس آینده وجود دارد گفت: از نمایندگان آینده مجلس انتظار می‌رود تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری محصولات و چند نرخی بودن ارز را ملاحظه و برای رفع آن اقدام کنند. به گزارش ایسنا، احمد نعمت‌بخش با اشاره به اینکه چند نرخی بودن ارز به زیان ثبات اقتصادی است و یکی از شروط تجارت آزاد، تک نرخی بودن ارز است، اظهار کرد: برای ثبات اقتصادی لازم است به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کنیم و قیمت‌های دستوری را کنار گذاشته و اجازه دهیم شرکت‌های تجاری بر اساس قانون تجارت عمل کنند. او تاکید کرد: اگر قیمت‌های دستوری برداشته شود و در کنار آن واردات خودرو آزاد شود، بی شک خودروسازها در رقابت با یکدیگر محصولات خود را قیمت‌گذاری کرده و در نهایت اگر قیمت‌ها بالا باشد جامعه از خرید خودرو داخلی استقبال نمی‌کند و خودروساز مکلف می‌شود برای فروش محصول خود یا کیفیت محصول را بهبود بخشد و یا در قیمت آن تجدیدنظر کند.