وزیر اقتصاد اظهار داشت: رقم سود سهام عدالت که ٢۵ اسفند ماه پرداخت می‌شود ٣٠ درصد کمتر از رقمی است که پاییز امسال برای سهامداران واریز شد. به گزارش ایلنا، احسان خاندوزی افزود: رقم دقیق سود سهام عدالت را رییس سازمان بورس اعلام ‌می‌کند و امیدواریم که ٢۵ اسفند ماه به حساب سهامداران واریز شود. او در پاسخ به اینکه سود سهام عدالت متوفیان هم در این تاریخ پرداخت می‌شود، گفت: تمام دارندگان سهام عدالت مشمول دریافت سود در همین تاریخ خواهد شد.