بر اساس پایش مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ایران به 5.66 رسیده که کمترین رقم از زمستان 1396 به این سو محسوب می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، نتایج این پژوهش که علاوه بر آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس، از ارزیابی 7 هزار و 812 فعال اقتصادی نیز به منظور بررسی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری با 7 نماگر و 38 مولفه استفاده کرده، حاکی از آن است که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که رقمی بین صفر تا 10 بوده و نمره 10 بدترین حالت ممکن محسوب می‌شود، در تابستان 1402 به 5.66 واحد رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که «عملکرد دولت» در میان این مولفه‌های هفتگانه، بدترین وضعیت را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر اما مناسب‌ترین ارزیابی در تابستان مربوط به مولفه «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» بوده است.

همانطور که پیش‌تر ذکر شد، در این پایش 38 مولفه از دیدگاه هفت هزار و 812 فعال اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است که در این میان، «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» برای دومین فصل متوالی در جایگاه نامناسب‌ترین مولفه مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین از آنجایی که این مولفه نخستین بار در بهار امسال در این جایگاه قرار گرفته بود، می‌توان گفت که وضعیت این مولفه به‌طور قابل توجهی در مسیر افول قرار گرفته است.

علاوه بر آن، «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» مولفه‌ای است که برای چندمین فصل متوالی در میان نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری قرار گرفته و در تابستان امسال، جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. در رده سوم نیز نام مولفه «ثبات یا قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی» به چشم می‌خورد.

در طرف مقابل، بررسی گزارش مرکز پژوهش‌ها حاکی از آن است که سه مولفه «ثبات قوانین و مقررات»، «سرقت مالی (پول نقد، کالا و تجهیزات)» و «میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار» همچون پایش قبلی در بهار سال جاری، سه مولفه با مناسب‌ترین وضعیت در تابستان به شمار می‌روند.