قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: بودجه صندوق کشاورزی در حال تخصیص است و پیش از پایان سال مطالبات کشاورزان به طور کامل پرداخت می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ال‌آمین با بیان اینکه خلق منابع جدید از دیگر رویکردهای دولت و وزیر جهاد کشاورزی است، افزود: در امور دام، آبزیان و طیور تقریباً پرداخت خسارات به صورت آنلاین انجام می‌شود اما در باغات و زراعت ارزیابی‌ها زمان بر است. او تصریح کرد: وزیر جهاد کشاورزی در آبان و آذر دستور صریح برای تقویت بودجه بیمه کشاورزی را داد؛ حق بیمه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت خانه و بانک کشاورزی حدود ۶ همت است که با پرداخت سریع‌تر آن می‌توانیم به پرداخت مطالبات کشاورزان 

سرعت بخشیم.