یک کارشناس حمل‌و نقل هوایی با بیان اینکه صنعت هوایی به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز باشد، گفت: تا کنون روش‌های معمولی که دولت به کار گرفته موفق نبوده است؛ بنابراین باید به سراغ روش‌های دیگر رفت؛ از جمله اینکه از ظرفیت ایرلاین‌های خارجی استفاده کرد. به گزارش ایسنا، محمدرضا ابراهیم‌پور ادامه داد: همه می‌دانیم که سطح عرضه بلیت هواپیما در کشور، به‌مراتب کمتر از تقاضاست. البته هر ساله به روش‌های مختلفی تلاش شده در این خصوص تعادل ایجاد شود، از جمله اینکه اعلام می‌کنند تعدادی هواپیما به ناوگان هوایی اضافه شده است؛ اما در عمل می‌بینیم که اگر هم ناوگانی اضافه شده، همچنان پاسخگو نیست.