وزیر اقتصاد به ماجرای مسدودسازی حساب ۴۰۰ فروشنده صنف طلا و جواهر ورود کرد. به گزارش تسنیم، احسان خاندوزی در پاسخ به مطرح شدن ابهاماتی درخصوص مسدود شدن حساب 400 طلا فروش در روزهای گذشته، گفت: این نکته‌ای که اشاره شد محدود کردن ابزارهای کار کسبه و فعالان اقتصادی به شمار می‌رود که درست نیست، این گونه اقدامات محدودکننده باید آخرین مرحله‌ای باشد که پس از هشدارها اعمال شود. او افزود: درباره 400 حسابی که گفته شد مسدود شده‌اند، هرچند موضوع در زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست، اما به عنوان تسهیلگر ارتباط دولت با بخش خصوصی، فهرست این 400 حساب را ( در روز سه شنبه هفته جاری) به دفتر بنده در وزارت اقتصاد ارسال کنند تا روز چهارشنبه آن را به نهاد نظارتی 

منتقل می کنیم.