رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیروگفت: همه در حال تلاش برای احیای دریاچه هستند اما مردم جوامع محلی باید کنار هم بایستند و مشکل را حل کنند، در عین حال باید در نظر داشته باشیم بالاخره برای دریاچه بزرگترمان(خزر) هم در کنار دریاچه ارومیه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. به گزارش ایلنا، محمدرضا کاویانپور درباره نتایج تحقیقات درباره آینده احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت: دریاچه ارومیه دریاچه‌ای است که با تغییرات قابل توجه اقلیمی مواجه شده است اما اینکه عوامل انسانی نیز در آن تاثیرگذار بوده کتمان‌پذیر نیست. او تاکید کرد: اینکه ما به مردم بگوییم دریاچه ارومیه را مانند قبل خواهیم داشت آرزوی همه ماست ولی منابع آبی که لازم است باید مدنظر قرار گیرد.