عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به انتقاد دولت از افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی مصارف بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس گفت: در برخی موارد، به دولت اختیار داده شده است تا در یک سقفی هزینه را انجام دهد و عدد ثابتی در نظر گرفته نشده است. به گزارش تسنیم، جعفر قادری تاکید کرد: بنابراین نظراتی که مطرح شد چندان کارشناسی شده نبوده است. در مواردی که عدد قطعی مطرح شده است، حق با دولت است و شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت این  موضوع  را بررسی خواهد کرد. او با بیان اینکه مقرر شده است که مجلس در روزهای 23 و 24 بهمن ماه ایرادات مورد نظر شورای نگهبان را انجام دهد، گفت: بررسی اقلام بودجه به پس از انتخابات مجلس موکول خواهد شد.