به گفته یک مقام صنفی 90 درصد تولید زعفران جهان در ایران انجام می‌شود اما بازار جهانی زعفران در اختیار اسپانیاست در حالی که تولید سالانه آن به یک تن هم نمی‌رسد. به گزارش ایلنا، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان گیاهان دارویی، فرآورده‌های غذایی و زعفران ایران شرحی از تولید و صادرات زعفران ایران و جایگاه کشور در تجارت جهانی این کالا ارائه کرد و گفت: در سال‌های گذشته وزن تولید زعفران ایران به 500 تن در سال هم می‌رسید. با این حال در سال‌های اخیر این رقم به 300 تا 400 تن کاهش یافته است. محمدعلی رضایی در ادامه آماری از قاچاق زعفران ایران ارائه کرد: برآوردها حاکی از اینست که در 9 ماهه امسال حدود 65 تن زعفران از ایران قاچاق شده باشد. مقصد 90 درصد زعفرانی که از ایران قاچاق می‌شود افغانستان است و 10 درصد دیگر هم به کشورهای عربی می‌رود. او تصریح کرد که برداشت زعفران در سال جاری نسبت به سال گذشته 40 درصد کاهش داشته است و این کاهش برآمده از افزایش هزینه تولید، تنش‌های آب و هوایی و کمبود آب در برخی مناطق بوده است.