یک اقتصاددان در خصوص وضعیت استارتاپ‌ها و همچنین ضعف دولت‌ها در حمایت از این شرکت‌ها گفت: وضعیت فعلی در کشور ما به گونه‌ای نیست که امکان رشد به بخش خصوصی بدهد و مورد حمایت قرار بگیرد.

بهمن آرمان در گفتگو با اقتصاد24، افزود: این موضوع در بررسی تاریخچه اقتصادی نیز قابل درک و مشاهده است. در اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد به سه بخش تقسیم شده و بخش خصوصی مکمل بخش‌های دیگر است. در حال حاضر با رشد شدید و نفوذ گسترده بخش دولتی در اقتصاد ایران، این بخش در تمام قسمت‌های اقتصاد حتی استارتاپ‌ها رقیب بخش خصوصی شده است. او تصریح کرد: در شرایطی که استارتاپ‌ها باید مورد حمایت دولت قرار گیرند، دولت خودش رقیب آنهاست. اگر این شرکت‌های استارتاپی را بخش واقعی و حقیقی و خصوصی اقتصاد بدانیم؛ می‌بینیم که بخش خصوصی هر روز در کشور در حال تحلیل رفتن است.

 او عنوان کرد: اگر جهت حرکت صنعت نفت را زیر نظر بگیریم درمی‌یابیم که سهم نفت در بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل کاهش ۳ تا ۵ درصدی داشته است. علت این کاهش درآمد‌های نفتی را می‌توان در عدم امکان افزایش تولید نفت و گاز یافت. استحصال گاز و نفت و همچنین میعانات گازی نیازمند میلیارد‌ها دلار سرمایه است که متاسفانه ما در وضعیتی هستیم که امکان سرمایه گذاری و یا جذب سرمایه خارجی را نداریم.

آرمان تاکید کرد: شاخص‌های اقتصادی و وضعیت سیاسی در کشور ما در آژانس اعتبارسنجی بین المللی همواره در یک چهارم پایانی جدول قرار می‌گیرد و این موضوع برای سرمایه گذاران جذاب نیست و آنان را ترغیب به سرمایه گذاری در ایران نمی‌کند.

او همچنین اظهار کرد: فضای مناسب برای توسعه بخش خصوصی در کشور چه در مورد استارتاپ‌ها چه در مورد دیگر زوایای فعالیت اقتصادی این بخش وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصادی-سیاسی فعلی در کشور موجب توام شدن ریسک با سرمایه گذاری شده است. در این شرایط افراد زیادی توانایی تحمل این حجم از ریسک را ندارند. آرمان خاطرنشان کرد: با شرایط ذکر شده، نمی‌توان آینده خوبی را در اقتصاد برای شرکت‌های خصوصی پیش‌بینی کرد. حتی با اینکه در سیاست‌های کلی نظام هم تاکید شده است که باید شرکت‌های بزرگ دولت به بخش خصوصی واگذار شود، اما جهت حرکت این موضوع از سوی هدف خودش منحرف شده است و مشاهده می‌شود که همچنان شرکت‌های بزرگ اقتصادی در اختیار دولت است.