به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان 70 درصد سیمان تولیدی کشور با مازوت‌سوزی انجام ‌می‌شود. به گزارش ایلنا، علی‌اکبر الوندیان از کاهش گازرسانی به کارخانه‌های سیمان خبر داد و افزود: کارخانه‌های دور از مناطق شهری مازوت را به عنوان سوخت جایگزین مصرف می‌کنند اما در کارخانه‌های مجاور شهرها کوره‌ها از ظرفیت اصلی خارج شده‌اند. شرکت‌هایی مانند سیمان تهران، سیمان گیلان سبز و سیمان شمال از جمله واحدهایی هستند که تولید را کاهش داده‌اند. سیمان بجنورد هم که قطعی گاز آن خبرساز شده در گروه کارخانه‌هایی قرار دارد که مازوت را جایگزین گاز کرده است. او تاکید کرد: در تامین گاز، سال جاری با سال گذشته تفاوتی نداشته و همان محدودیت‌های پارسال امسال هم گریبانگیر تولیدکنندگان سیمان است و هر چند در سال جاری سرمای سال گذشته را تجربه نکردیم اما به گفته مسئولان میزان مصرف گاز بخش خانگی امسال نسبت به سال گذشته تغییری نداشته و محدودیت برای گازرسانی به صنایع از جمله سیمانی‌ها 

ناگزیر است.