رئیس حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی از کاهش ۴۳ درصدی منابع آب حوضه فلات مرکزی نسبت به دوره بلندمدت، خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی پوراحمد  در دومین نشست مدیران و روسای امور آب شهرستان‌های حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی گفت: اکنون چهارمین سال خشک را سپری می‌کنیم، پیش‌بینی‌ها برای بارندگی و گذر از این بحران محقق نشد و از لحاظ منابع و ذخایر آبی با شرایط بدتری نسبت به سال گذشته نواحی هستیم. او تاکید کرد: امسال منابع آب کل کشور نسبت به سال قبل ۱۵ درصد و نسبت به زمان بلندمدت ۳۵ درصد تنزل داشته است. البته این میزان در حوضه فلات مرکزی و شرقی نسبت به سال گذشته سه درصد و در مقایسه با دوره بلندمدت ۴۳ درصد کاهش داشته است.