دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی به موضوع ناترازی گاز اشاره کرد و گفت: دلیل ناترازی عدم مصرف بهینه و همچنین عدم سرمایه گذاری است، صنعت پتروشیمی برای ۸۰۰ تا یک میلیارد دلار سرمایه گذاری ‌عبور از ناترازی ورود کرده اما بی پاسخ مانده است.

به گزارش ایلنا، احمد مهدوی در نشست خبری با بیان اینکه نقش پتروشیمی در اقتصاد ملی بسیار برجسته و لوکوموتیو حرکت اقتصادی کشور است، خاطرنشان کرد: این صنعت می تواند ما را از اقتصاد تک محصولی نفت نجات دهد ، یعنی می توانیم جلوی خام فروشی را بگیریم. او افزود: در برنامه سوم عنوان شده که باید برای مواد خام و نیمه خام معافیت صادراتی در نظر گرفته شود و نیم درصد عوارض وضع شود و بر این اساس پلی اتیلن و پروپیلن و اوره جزء مواد نیمه خام عنوان شده و باید عوارض صادرات بپردازند در حالی که این موضوع با برنامه رشد ۸ درصدی اقتصادی منافات دارد.

دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی تاکید کرد: ما باید ۲۳ درصد صادرات غیرنفتی داشته باشیم و انرژی را به سمت تولید و ثروت ببریم، اما با این رویه فشار به تولید این اتفاق نمی افتد و نه تنها به واحدهای تولیدی بلکه سهامداران نیز ضربه وارد می شود.

مهدوی با اشاره به رقم صادرات خاطرنشان کرد: صادرات ۸ ماهه محصولات پتروشیمی به لحاظ تناژ ۱۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تن و به لحاظ ارزش ۸ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار بوده است و نسبت به پارسال از نظر ارزشی افت داشته ایم و به لحاظ تناژ نیز ۲ درصد از صادرات کم شده است.

او در ادامه اظهار کرد: ما درحال‌حاضر بیش از ۳ سال است که حدود ۵۰ همت طلبکاریم و ارزش پول طی این مدت از بین رفته اما این مطالبت هنوز تسویه نشده است.

مهدوی در پایان تصریح کرد: پارسال به دلیل عدم تامین گاز ۸۰۰ میلیون دلار از صادرات ما از بین رفت و اقتصاد کشور ضربه خورد.