با توجه به این که اکثر شهروندان به خصوص در تهران با مشکل جای پارک مواجه هستند بسیاری اقدام به اجاره پارکینگ می‌کنند.هزینه اجاره پارکینگ با توجه به محله و فضای آن متفاوت است. به گزارش خبرآنلاین به تقل از روزگار خودرو، ه عنوان مثال هزینه اجاره یک پارکینگ خودرو سمت جیحون تهران ماهی ۱.۵ میلیون تومان با ۲۰ میلیون پول ودیعه است. به طور کلی هزینه اجاره پارکینگ ها معمولا بین ۱.۵ تا ۳ میلیون تومان است. با توجه به این موارد هزینه سالیانه اجاره پارکینگ خودرو چیزی حدود ۱۸ میلیون تومان خواهد شد.