در ششمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیل اتاق تهران چنین عنوان شد که به‌رغم کاهش 7.02 درصدی ارزش واردات کالاهای اساسی، ارزش کل واردات در هشت ماهه 1402 با رشد 12.4 درصدی روبه‌رو شده و این روند نشان‌دهنده آن است که افزایش واردات مربوط به کالاهایی غیر از کالاهای اساسی بوده و درآمد ارزی بیشتر صرف کالاهای غیراساسی شده است.

به گزارش ایلنا، در ابتدای این جلسه، کارشناس معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، به ارائه گزارشی از وضعیت واردات کالاهای اساسی طی 8ماهه سال جاری پرداخت و گفت: طی هشت ماهه 1402، میزان واردات کشورنسبت به مدت مشابه سال قبل از حیث وزنی با افزایش 4.3 درصدی به 24.7 میلیون تن و از حیث ارزشی با افزایش 12.4 درصدی به 42.2 میلیارد دلار رسیده است بررسی ارزش واردات کالاهای گمرکی برحسب نوع مصرف نشان می‌دهد که در هشت ماهه نخست 1402، بالغ بر 87.1 درصد از ارزش کل واردات گمرکی به گروه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص یافته و تنها 12.9 درصد از واردات گمرکی را واردات کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهد.

فاطمه علیزاده افزود: با بیان اینکه در میان کالاهای اساسی، واردات گوشت قرمز سبک گرم (25.8 درصد)، کود شیمیایی (109.46 درصد)، جو (69.03 درصد)، انواع بذر(59.33 درصد) و گوشت قرمز سرد سنگین (34.78 درصد)، بیشترین افزایش را از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته‌است، ادامه داد: واردات چای خشک، برنج، شکر خام، گوشت مرغ و گندم در این مدت به لحاظ ارزش بیشترین کاهش را در بین کالاهای اساسی به خود اختصاص داده‌، به طوری که ارزش وارداتی این پنج قلم نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۵۷.۶۹ درصد، ۵۳.۸۹ درصد، ۵۱.۹۸ درصد، ۴۸.۱۱ درصد و ۴۶.۲۰ درصد کاهش داشته‌است.

با بیان اینکه 12 کالای اساسی خوراکی در بین 20 کالای اساسی مورد بررسی، از نظر وزنی بیش از 50 درصد از محصولات وارداتی کشور در هشت ماهه نخست سال جاری را به خود اختصاص داده است، تاکید کرد: این زنگ خطری برای تامین امنیت غذایی کشور در آینده بوده و توجه و حمایت بیشتر از تولید این کالاها در داخل را می‌طلبد.