رئیس شورای تامین‌کنندگان دام از افزایش ۱۳ درصدی عرضه گوشت قرمز در آذر نسبت به آبان خبر داد و گفت: بخش زیادی از این رشد عرضه، به گوشت‌های منجمد وارداتی مربوط می‌شود که وزارت جهاد کشاورزی با هدف تنظیم بازار آنها را وارد کرده است. به گزارش ایلنا، منصور پوریان در تشریح قیمت گوشت قرمز اظهار کرد: قیمت گوشت‌های منجمد از ۳۰۰ هزار تومان در هر کیلو شروع می‌شود و تا ۴۰۰ هزار تومان ادامه دارد. قیمت گوشت قرمز گرم هم از ۳۵۰ هزار تومان شروع می‌شود و تا ۴۲۰ هزار تومان پیش می‌رود. او تصریح کرد: افزایش هزینه تولید در سال جاری نسبت به سال گذشته به جهش قیمت گوشت قرمز انجامید که وزارت جهاد کشاورزی با واردات، تعادل بر هم ریخته در این بازار را برقرار و تلاش کرد قیمت‌ها را متناسب با قدرت خرید مردم تنظیم کند.