صلاحیت حسین سلاح‌ورزی برای انتخابات مجدد ریاست اتاق بازرگانی رد شد. به گزارش مهر، رئیس سابق اتاق ایران در روزهای گذشته برای تصدی ریاست اتاق بازرگانی دوباره ثبت‌نام کرده بود که صلاحیتش توسط انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق ایران رد شد. در نامه‌ی حسین میرمحمدصادقی، رئیس انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق ایران نامزدی 13 نفر  بلامانع اعلام شد.