یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد که بودجه سال آینده متزلزل و ژله‌ای است، چرا که شرطی بوده و متکی به منابع غیرمطمئن است.

هادی حق‌شناس در گفتگو با اقتصاد 24 اظهار کرد: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد. وقتی در همین ابتدا بازوی پژوهشی مجلس اعلام می‌کند حدود ۲۰ درصد منابع بودجه با کسری مواجه است، طبیعی است که این لایحه رد شود.

به عقیده او مشکل اساسی این است که عمده منابع بودجه یا نفت است یا مالیات. افزایش درآمد نفتی بستگی زیادی به فضای عمومی جهان دارد که اگر خوب باشد درآمد‌های نفتی افزایش می‌یابد، ولی ما با دو مشکل مواجهیم؛ یکی تحریم‌های ظالمانه است. به طور مثال همین بودجه نفتی که امسال پیش بینی کردند تحقق پیدا نکرد و به همین دلیل برای سال آینده منبع نفت را ۲۴ درصد کمتر دیدند. دوم هم شرطی بودن این منبع است، به آن معنا که مشروط به خوب بودن یا نبودن کسب و کار دنیاست. در نتیجه منبع نفت یک منبع نااطمینان است.

این کارشناس اقتصادی درباره مالیات‌ها بیان کرد: مالیات‌ها هم وابستگی زیادی به فضای کسب و کار داخلی کشور دارد. ولی تا وقتی که ما با تحریم مواجه هستیم و اقتصاد کشور در بخش تامین مواد اولیه همچنین تکنولوژی‌های جدید وابسته به خارج است، این منجر به این می‌شود که کسب و کارمان هم شرطی باشد. در این صورت اخذ مالیات هم شرطی خواهد شد. مثال این را در افزایش قیمت خودرو می‌توان دید و همین موضوع در بقیه بخش‌ها نیز تسری پیدا می‌کند.

حق‌شناس خاطرنشان کرد: در همه برنامه‌های پنج ساله توسعه پیش بینی شده که رشد اقتصادی ۸ درصد باشد، ولی همین حالا آمار ۸ ماهه می‌گوید رشد اقتصادی ۷ درصد تحقق پیدا کرده است. تازه بیش از یک سوم آن ناشی از نفت است؛ لذا وقتی کسب و کار مردم به دلایل مختلف در شرایط نااطمینانی به سر می‌برد مالیاتی هم که قرار است بودجه بر آن بسته شود، دچار نااطمینانی است. طبیعی است که در چنین شرایطی بودجه هم واقع بینانه پیش بینی نمی‌شود و یا با حدس و گمان و شک و تردید آمیخته است. در نتیجه ما دچار کسری می‌شویم. در چنین شرایطی دود این کمبود‌ها عموما به چشم بخش‌های عمرانی کشور می‌رود که همواره با سد عدم تخصیص مواجه است؛ لذا به همین دلیل است که می‌بینیم اتمام برخی از پروژه‌ها ده‌ها سال طول می‌کشد.