وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برنامه‌هایی مانند حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز، افزایش صادرات، حذف قیمت‌گذاری دستوری در کنار حذف برخی رانت‌ها و حمایت‌های نامحدود و غیر مشروط برای برخی صنایع را در دستور کار داریم، گفت: تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها یکی از ابزارهای مهم بازار برای رشد شفافیت و به تبع آن افزایش اقبال سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه تلقی می‌شود. به گزارش ایسنا، عبای علی‌آبادی  با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته، بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تامین مالی بنگاه‌ها به شمار می‌رود، گفت: به دلیل برخی سیاست‌های غلط در چند سال گذشته، اقبال سرمایه‌گذاران به بورس کاهش یافته و اثر مهمترین منبع تامین مالی بنگاه‌ها در شرایط تنگنای مالی دولت، کاهش یافته است.