آپارتمان های ۵۰ تا ۶۰ متری بالاترین حجم معاملات مسکن در شهر تهران طی آبان ماه امسال را داشته‌اند. براساس گزارش بانک مرکزی از تورم مسکن در آبان ماه، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در آبان ماه سال 1402 نشان می‌دهد که به لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع سهمی معادل 55.8 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. بالاترین حجم معاملات مسکن مربوط به آپارتمان‌های 50 تا 60 متری به میزان 15.5 درصد بوده است.