شهر ریاض، پایتخت سعودی در رقابت با دو شهر رم ایتالیا و بوسان کره جنوبی توانست میزبانی اکسپو سال ۲۰۳۰ را به دست آورد. اکسپو قبلی در دبی، ۲۴ میلیون بازدیدکننده داشت. اکسپو، نمایشگاهی است که هر ۵ سال یکبار در یک نقطه جهان و به مدت ۶ ماه برگزار می‌شود.