استاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه با وجود تحریم‌، توسعه امری محال به نظر می‌رسد، گفت: طراحی یک برنامه آن هم برنامه اقتصادی به یک‌سری الزامات، سازوکار و ابزاری نیاز است که باید استفاده شود. به عنوان گام اول، وضعیت موجود اقتصاد را باید کامل بسنجیم و با توجه به فضای موجود مثل تحریم، سیاست های کلی رهبری و غیره فضای موجود را فراهم کنیم. این گام اول است که متاسفانه هدف های ما هیچ یک براساس این شرایط موجود نیست. مرتضی عزتی در گفتگو با خبرآنلاین، با اشاره به رشد هشت درصدی که در برنامه توسعه هفتم اماده پاسخ داد: هیچ منطقی برای این رشد وجود ندارد. با این سیستم و با این وضعیت موجود هیچ منطقی برای اینکه رشد اقتصادی ۸ درصد اتفاق بیفتد، وجود ندارد. نکته دیگر این است که گفته اند ۲۲ درصد سرمایه گذاری ناخالص داشتم. که بنظر می آید رشد سرمایه‌گذاری ناخالص بسیار پائین تر از این مقدار بوده است. او افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد سرمایه گذاری خالص در ایران با رشد منفی روبروست. حالا می‌بینیم در قالب برنامه هفتم رشد سرمایه‌گذاری خالص را حدود ۶.۵ درصد محاسبه شده است . سوال مهم اینجاست که این عدد از کجا و با چه منطقی محاسبه شده است؟ این استاد دانشگاه تاکید کرد: متاسفانه سالهاست که بهره‌وری رشد منفی را به خود اختصاص داده است و یکباره اعلام می کنند باید سالانه ۳ درصد رشد داشته باشیم. وقتی بهره‌وری سال‌هاست با رشد منفی روبروست، و اتفاقا در دو سال اخیر نیز همین وضعیت وجود دارد، چرا این پیش بینی لحاظ شده است؟ مگر مشکل ما فقط همین پیش بینی بوده است؟ عزتی در پایان خاطرنشان کرد: هیچ‌کدام از بندهای برنامه هفتم تحقق پیدا نمی‌کند. هدف های اصلی مثل رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال قابل تحقق نیست. البته امکان اینکه برخی اهداف پولی تحقق پیدا کند وجود دارد.