وزیر اقتصاد گفت: آیین نامه ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار که برای پیش پذیر کردن اقتصاد است، در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد که امیدواریم در آذرماه مورد تصویب نهایی دولت هم قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خاندوزی در مورد زمان ابلاغ آئین نامه ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار اظهار کرد: ماده ۲۴ این قانون نیازمند آئین‌نامه‌ای است تا برای اولین بار به دولت و بخش خصوصی کمک کند اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر شود. گفتنی است سال ۱۳۹۰ قانون بهبود محیط کسب و کار با ۲۹ تصویب شد اما بعد از ۱۲ هنوز ماده ۲۴ این قانون برای اجرا ابلاغ نشده است.