یک اقتصاددان گفت: مالیاتی که شهروندان می‌پردازند و درآمد حاصل از فروش منابع انرژی و نفت و گاز است، باید صرف رفاه شهروندان شود؛ اما در این میان دولت خود به شدت فربه است و در نتیجه کسری بودجه بالایی نیز دارد و مدام سعی می‌کند این کسری بودجه خود را برطرف کند. برای مثال برآورد همین امسال این است که دولت تا پایان سال رقمی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت.

وحید محمودی در گفتگو با اقتصاد 24 با توضیح این مساله که ریشه بخش زیادی از رفتار‌های شهروندان را باید در نگاهشان به حاکمیت و رفتار دولت‌ها جستجو کرد، اظهار داشت: طرح این مساله که بخش زیادی از شهروندان پول بلیط اتوبوس نمی‌دهند، یا تمایلی به پرداخت مالیات ندارند، ریشه در خدماتی است که مردم از دولت دریافت می‌کنند و در رابطه‌ای که بین دولت و مردم باید بازخوانی شود. در رابطه دولت-ملت نیز یکی از محور‌هایی که نشان می‌دهد این تعاملات و این هم بستگی چقدر عمیق و یا چقدر ضعیف است، مساله نگاه ملت به نحوه استفاده حاکمیت از منابع کشور است؛ کما این که همین روند نیز باز تعیین می‌کند که مردم چقدر در حوزه تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با دولت همکاری و تعامل برقرار می‌کنند.

او در ادامه افزود: مادامی که رابطه دولت و ملت ضعیف می‌شود و یا در آن گسستگی به وجود بیاید، منجر به واگرایی در رفتار شهروندان نسبت به دولت خواهد شد و این واگرایی نیز در شکل‌های مختلف بروز و ظهور پیدا می‌کند.  این 

کارشناس اقتصادی اما با اشاره به موارد مهمتری درباره عدم اعتماد میان شهروندان با دولت‌ها خاطرنشان کرد: اما در این میان یک مساله بسیار مهم‌تر وجود دارد و آن اینکه بخش زیادی از مردم باور دارند که دولت و نهاد حاکمیت، از طرق مختلف تامین مالی می‌شود و بالاخره از محل فروش نفت، از محل اخذ مالیات و عوارض‌های متعدد، بودجه در اختیار دولت قرار می‌گیرد. منظور هم لزوما این دولت نیست، منظور کل این روند است که شهروندان تصور می‌کنند که خب انواع بودجه‌ها به ساختار دولت 

سرریز می‌شود.