تـجـارت ایـران با کشورهای عضو اوراسیا در هفت ماهه سال جاری به ۴ میلیارد و ۲۵۸ میلیون و ۵۳ هزار دلار رسید که سهم صادرات ایران ۹۲۲ میلیون دلار و سهم واردات هم ۳.۳ میلیارد دلار بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در این مدت ۵۳۲ میلیون و ۱۱۱ هزار دلار به فدراسیون روسیه، ۲۳۵ میلیون و ۲۴۰ هزار دلار به ارمنستان، ۱۰۴ میلیون و ۵۴۴ هزار دلار به قزاقستان، ۴۰ میلیون و ۳۰۴ هزار دلار به قزقیزستان و ۹ میلیون و ۶۵۰ هزار دلار به بلاروس صادر گردید. همچنین در ۷ ماهه سال جاری از مجموع کالاهای وارداتی از کشورهای عضو اوراسیا، ۳ میلیارد و ۷۱ میلیون دلار به فدراسیون روسیه، ۱۴۶ میلیون و ۸۶۶ هزار دلار به قزاقستان، ۹۴ میلیون و ۶۰۴ هزار دلار به بلاروس، ۱۵ میلیون و ۳۳ هزار دلار به قرقیزستان و ۹ میلیون و ۴۵ هزار دلار به ارمنستان اختصاص داشت.