بانک مرکزی هیجان جنگ را وارد بازار نکند

یک اقتصاددان درباره افزایش قیمت ارز در بازار بیان کرد: نرخ تمام شده دلار به اراده بانک مرکزی بستگی دارد. همچنین ثبات یا نوسان آن به بانک مرکزی مرتبط است. قبلاً مدیریت بانک مرکزی خود را تابع هیجانات بازار می‌کرد. تا تیری شلیک می‌شد و اتفاقی می‌افتد نرخ عکس‌العمل نشان می‌داد.

به گزارش اقتصاد 24، آلبرت بغزیان در گفتگو با فراز افزود: بانک مرکزی اگر نرخ خود را نگه دارد کار جدی است و خود را تابع ۵۴ هزار تومان نکند که اگر تن به چنین بازاری بدهد روال مثل سابق می‌شود؛ بنابراین عکس‌العملی نشان ندهد بعلاوه اینکه نیاز‌های ارزی را مثل سابق انجام دهد، تقاضا را جواب بدهد.

او بیان کرد: اگر بانک مرکزی مدیریت داشته باشد و روال قبلی نیاز ارزی را برطرف کند و تغییری در نرخ مرکز مبادله ایجاد نشود عملاً بازار آزاد فاصله زیادی از ۵۰ هزار تومان نمی‌گیرد. در نتیجه معتقدم، چون هیجان اینطور است این اتفاق رقم خورده و چیز جدی نیست برای اینکه حالت افزایشی مثل سابق را داشته باشد. او با اشاره به کاهش قیمت ارز در بازار گفت: بستگی دارد قضیه حمله اسرائیل به حماس منتفی شود یا به نوعی به صورت آتش زیر خاکستر یا استخوان لای زخم بماند. این نرخ شاید روی ۵۲ هزار تومان بماند تا مطمئن شود مسائل عادی شده است. ولی شاهد کاهش خواهیم بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اربعین و ... شاهد افزایش نرخ ارز بودیم. بعد از رویکار آمدن آقای فرزین، این هیجانات خوابید. به دلیل اینکه مدیریت تقاضا انجام شد. یعنی برای اربعین دینار به جای دلار توزیع شد و مسائل دیگری که افراد در مرکز مبادله تقاضا را ثبت کردند. بنابراین بازار نوسان خیلی پایینی داشت. بحث حمله اخیر اسرائیل و درگیری با حماس باعث شد بازار قدری عکس‌العمل نشان دهد. اگر این درگیر‌ها ادامه‌دار باشد ممکن است نرخ در همان ۵۱ تا ۵۳ بماند. ۴-۳ هزار تومان چیز خاصی نیست. بدتر از این‌ها را در کشور تجربه کردیم.

بغزیان تاکید کرد: اینکه این قضیه چقدر جدی است و ادامه‌دارخواهد بود یک بحث است و اینکه بانک مرکزی مدیریت تقاضا را حفظ کند و همان نرخی که در مرکز است را حفظ کند و تغییر ندهد بحث دیگر است. به نظر من، اگر جنگ تمام شود و به نوعی جلوی کشور‌های اروپایی و غربی گرفته شود و ورود پیدا نکنند این نرخ کاهشی می‌شود. بیشتر هیجان بازار است که ایران درگیر و متهم می‌شود و اینطور ممکن است پول‌های بلوکه شده که به تدریج آزاد می‌شد استمرار نیابد.