با توجه به اظهارات رئیس روابط عمومی شورای رقابت قرار است مرحله سوم فروش خودرو به ظرفیت‌های خالی خودروسازان اختصاص پیدا کند و با این حساب خبری از فروش خودروهای ایران‌خودرو و سایپا نیست و مرحله سوم هم به خودروهای مونتاژی اختصاص دارد. به گزارش تسنیم سپهر دادجوی توکلی رئیس روابط عمومی مرکز ملی رقابت اعلام کرد: قرار بود عرضه خودروها در سامانه یکپارچه هفته قبل انجام شود، اما با توجه به جلساتی که برگزار شده است، احتمالاً طی روزهای آینده اطلاعیه مربوط به عرضه دور سوم در سامانه یکپارچه بارگذاری می‌شود و پیش‌بینی می‌شود طی هفته جاری این عرضه در سامانه یکپارچه صورت گیرد. او در پاسخ بخ اینکه «آیا این هفته خودروسازان در سامانه یکپارچه عرضه‌ای خواهند داشت یا خیر؟» عنوان کرد: این اقدام به ظرفیت‌های خالی اعلام‌شده از سمت خودروساز ناشی از عرضه محصول جدید و یا ظرفیت‌های خالی ناشی از انصراف و یا افزایش تولید بستگی دارد.