شاخص کل بورس با اصلاح نزدیک به ۱۰۰۰ واحدی همراه شده است اما شاخص کل هم وزن مثبت است. به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص کل بورس تا به این لحظه با اصلاح نزدیک به ۱۰۰۰ واحدی روبرو شده است.این اصلاح در حالی است که شاخص کل هم وزن با رشد ۷۷۰ واحدی مواجه شده و به تعبیری نمادهای متوسط وضعیت بهتری دارند. در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۱,۲۶۷ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای چهارمین روز متوالی با ثبت رقم ۸۱ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است. برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۱۷۰ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت با ثبت رقم ۷۴ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.