سامانه فروش یکپارچه خودرو برای ویرایش اولویت‌بندی متقاضیانی که موعد تحویل خودرو آنها سال ۱۴۰۳ است، از امروز فعال شد. به گزارش سایت دیده بان ایران سامانه فروش یکپارچه خودرو برای ویرایش اولویت‌بندی متقاضیانی که موعد تحویل خودرو آنها سال ۱۴۰۳ است، از امروز فعال شد. متقاضیانی که در دور دوم سامانه نوبت‌دهی هیچ خودرویی به آنها تخصیص داده نشده هم امکان انتخاب محصولات عرضه‌شده را دارند.