سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره شناسایی بلاگرها اینگونه توضیح داد: الگوریتم‌ها و فرمول‌های مختلفی برای شناسایی وجود دارد که قرار است به سازمان برای شناسایی کمک کند. در واقع صرفا یک فرمول نیست و شامل اطلاعات مختلفی می‌شود که بعضا از طریق پلیس فتا به دست آمده است. به گزارش مهر مهدی موحدی بک‌نظر ادامه داد: از سوی دیگر صاحبان شناسایی شده و اسامی آنها استخراج می‌شود. پس از آن اسامی با کد ملی انطابق داده خواهد شد و حساب‌های بانکی آنها بررسی می‌شود. این در حالی است که سازمان مالیاتی اعلام کرده بود برخی از مالیات‌های تشخیصی بلاگرها مربوط به پیش از شناسایی درآمدی این افراد بوده و این سازمان در حال صدور برگه متمم است و پیش‌بینی می‌شود که مالیات تشخیصی این افراد حدود ۵۰۰ میلیارد تومان و بیشتر خواهد بود.